Контакти

Може да се срещнете с нас в работни дни от понеделник до петък в спортен комплекс „Дунав“ или да се свържете дистанционно с:

Администратор: info@dunavbasket.com; телефон 0886 644 608
Треньори: coach@dunavbasket.com