Организационни документи


Устав, приет на Общо събрание, проведено на 23.12.2020

Заявление за асоцииран член в СКБ "Дунав-Русе-2016"

Протокол N8 от заседание на УС на СКБ "Дунав-Русе-2016"

Договор за спортна подготовка и квалификация

В документът са описани задълженията на клуба и състезателя в процеса на спортно-техническата му подготовка и квалификация.

Правилник за тренировки и състезания

В документът са описани правилата за треньори, състезатели и родители по време на състезания и мачове.

Заявление, декларация и медицинско за картотекиране

Документи необходими при картотекиране на състезатели в началото на всяка състезателна година.

Инструктаж-декларация за пътуване

Инструктаж за безопасно поведение на състезател и декларация за информирано съгласие на родител във връзка с предстоящо пътуване.

Правилник за пътуване

Правила при пътуванията на състезатели от детско-юношеската школа на СКБ „Дунав-Русе-2016“ за участие в мачове извън град Русе.