Управителен съвет

Членовете на нашия управителен съвет са публични личности.

Младен Ганчев

Председател

Свилен Манев

Член на УС

Борис Гончаров

Член на УС